Onderzoekdoen.nl Beveiliging

Onderzoekdoen.nl Beveiliging

Informatiebeveiliging

Onderzoekdoen.nl vindt het van groot belang dat wij zorgvuldig, veilig en betrouwbaar omgaan met jouw en onze data. Wij zijn dan ook ISO 27001 en BIO (BBN1) gecertificeerd. Deze normen beschrijven hoe je als organisatie je processen kunt inrichten om bedrijfs- en persoonsgegevens te beschermen. We werken al geruime tijd volgens de eisen die gesteld worden en hebben onze processen rondom de normen ingericht. Ons informatiebeveiligingsbeleid is vastgelegd in een beleidsdocument.

Indien gewenst kan het beveiligingsbeleid besproken worden tijdens een (online) overleg.

Informatiebeveiliging maatregelen

Onze werkwijze laat onder andere zien dat:

 • Informatiebeveiliging voor jou en ons van groot belang is;
 • Wij hebben nagedacht over thuiswerken, het gebruik van apparatuur en de manier waarop hiermee wordt omgegaan;
 • Al onze systemen zijn voorzien van Multi Factor Authenticatie en unieke wachtwoorden;
 • Onze verrichtingen aan jouw en onze systemen worden vastgelegd in logboeken zodat er kan worden nagegaan wie wat heeft gedaan;
 • Onze medewerkers alleen toegang hebben tot systemen en data die voor hun werk relevant is;
 • Medewerkers voordat zij in dienst komen worden gescreend;
 • Data versleuteld en veilig opgeslagen wordt;
 • We regelmatig interne awareness sessies organiseren en security is bij ons het gesprek van de dag;
 • We gestructureerd en volgens plan werken;
 • We onze leveranciers beoordelen op hoe ze met u en onze data en omgaan;
 • We u en onze systemen regelmatig op kwetsbaarheden controleren.