Onderzoek Psychosociale Arbeidsbelasting

Laat een onderzoek psychosociale arbeidsbelasting (PSA) uitvoeren door de specialisten van Onderzoekdoen.nl

Onderzoek Psychosociale arbeidsbelasting

Werknemers die (mentaal) gezond zijn en zich veilig voelen op hun werk, zijn effectieve en gemotiveerde werknemers. Psychosociale arbeidsbelasting is een bedreiging voor het welzijn en de (mentale) gezondheid van de werknemers. Wanneer werknemers langere tijd psychosociale arbeidsbelasting ervaren, kan dit leiden tot het verlies van motivatie, gezondheidsklachten en vermindering van inzetbaarheid (ziekteverzuim en mogelijk langdurig uitval). Psychosociale arbeidsbelasting is hiermee erg belangrijk voor de inzetbaarheid van werknemers.

Psychosociale arbeidsbelasting is een verzamelnaam voor alle arbeidsrisico’s die werkstress kunnen veroorzaken. Er wordt onderscheid gemaakt tussen drie vormen van PSA:

  1. Werkdruk: We spreken van werkdruk als werknemers een hogere werkbelasting ervaren dan hun belastbaarheid.
  2. Ongewenst gedrag en seksuele intimidatie: Alle handelingen met een bedreigend, vernederend of intimiderend karakter. Wanneer ongewenst gedrag een seksuele component heeft, spreken we van seksuele intimidatie.
  3. Pesten, agressie en geweld: Alle handelingen waarbij werknemers psychisch of fysiek worden bejegend of lastiggevallen.

PSA Onderzoek

Het doel van een PSA onderzoek is inzicht bieden in het welzijn van de werknemers, de werkdruk die werknemers ervaren en de ongewenste gedragsvormen die aanwezig zijn op de werkvloer. De uitkomsten van een PSA onderzoek leiden tot uitgangspunten om gericht met het welzijn en daarmee de inzetbaarheid van werknemers aan de slag te gaan!

onderzoek pesten
Anonimiteit

De waarborging van de anonimiteit van de werknemers is, gezien de thema’s die in een PSA onderzoek worden behandeld, van bijzonder belang. Werknemers mogen zich niet belemmerd voelen om vragen te beantwoorden. Wanneer je het PSA onderzoek door Onderzoekdoen.nl laat uitvoeren, creëer je een veilige omgeving voor je werknemers waar ze open en eerlijk hun gevoel en ervaringen kunnen delen.

Deelname aan het onderzoek is voor de werknemers volledig anoniem en antwoorden worden vertrouwelijk verwerkt. De antwoorden van de individuele werknemers worden niet gedeeld. De resultaten van het onderzoek worden enkel op groepsniveau aan de werkgever gepresenteerd zodat individuele werknemers niet kunnen worden geïdentificeerd.

Neem PSA op in je medewerkerstevredenheids- onderzoek

De PSA vragenlijst kan als onderdeel worden opgenomen in een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO). Wanneer je deze onderzoeken combineert, verkrijg je in één keer alle inzichten die je nodig hebt om je organisatie optimaal in te richten voor de werknemers.
Lees ook: Waarom een medewerkerstevredenheidsonderzoek uitvoeren?

Herhalen

Door PSA frequent te meten, blijf je niet alleen inzicht houden in het welzijn van de werknemers, maar kan je de effectiviteit van de eventuele getroffen maatregelen bijhouden. De uitkomsten van een herhaalmeting geven je een idee of de situatie op de werkvloer is veranderd en of er verdere actie nodig is.

Wil je meer informatie of een gratis voorstel op maat?

Bel met onze accountmanager Jos Smit MSc voor een persoonlijk advies via 050 - 55 32 690.

Of laat hieronder je gegevens achter. Dan sturen we je meer informatie of een gratis voorstel op maat.Meer weten? Neem contact met ons op