Psychosociale arbeidsbelasting onderzoek

Psychosociale arbeidsbelasting onderzoek, ofwel PSA onderzoek, geeft inzicht in de mentale en emotionele belasting van medewerkers. Er wordt o.a. gekeken naar de psychologische en sociale factoren die van invloed zijn op het welzijn van de werknemer. Dit onderzoek wordt veelal ingezet door organisaties die waarde hechten aan het belang van een veilige en gezonde werkomgeving voor hun medewerkers. Daarbij is het hebben van een PSA-beleid verplicht gesteld door de Arbowet.

Wat is PSA onderzoek?

Met het onderzoek naar psychosociale arbeidsbelasting krijg je inzicht in het welzijn van jouw medewerkers. Er wordt gekeken naar de relatie tussen werk en werkomgeving. Denk daarbij aan de mate van psychologische en sociale factoren zoals werkdruk, intimidatie, pesten, stress, gebrek aan sociale steun, discriminatie, agressie en geweld.

De Arbowet stelt dat organisaties verplicht zijn om een PSA beleid te hebben. Om dit beleid op te kunnen stellen is het aan te raden om het psychosociale arbeidsbelasting onderzoek uit te voeren, zodat het beleid op waardevolle data is gebaseerd. Werkgevers kunnen vervolgens gebruikmaken van de bevindingen om preventieve maatregelen te implementeren die de PSA verminderen. Het initiëren van positieve veranderingen op basis van deze data zorgt voor een prettigere werkomgeving en draagt daardoor bij aan het welzijn van jouw werknemers.

Waarom onderzoek naar psychosociale arbeidsbelasting?

Door een onderzoek uit te voeren naar de psychosociale arbeidsbelasting krijg je inzicht in de mogelijke psychosociale klachten van het personeel. Ook geeft het inzicht in welke medewerkers eventueel risico lopen om uit te vallen.

Met de verkregen data kun je gericht preventief handelen door bijvoorbeeld een interventie te doen bij risicovolle medewerkers. Vijf andere voordelen van het PSA onderzoek zijn:

  1. Volledig anoniem: Het onderzoek wordt volledig anoniem afgenomen waardoor de medewerkers zich vrij kunnen voelen om eventuele gevoelige informatie te delen.
  2. Presentatie op groepsniveau: Na het analyseren van alle verzamelde data maken onze onderzoekers een presentatie met daarin de belangrijkste bevindingen. Zij analyseren de data op basis van groepsniveau, zodat individuele deelnemers niet geïdentificeerd kunnen worden.
  3. Sterke onderbouwing PSA-beleid: Een PSA onderzoek levert feitelijke data op die gebruikt kan worden bij het opstellen van het verplichte PSA-beleid. Daarbij kunnen organisaties waar nodig passende maatregelen doorvoeren die bijdragen aan het welzijn van de medewerkers.
  4. Versterking werknemersbetrokkenheid: Door onderzoek te doen naar de psychosociale arbeidsbelasting bied je de medewerker de mogelijkheid om hun verhaal te vertellen. Je laat zien dat je het welzijn van het personeel belangrijk vindt en dit serieus neemt. Dit kan leiden tot een verhoogde inzet en het toenemen van de betrokkenheid van medewerkers binnen de organisatie.
  5. Beperken risicofactoren: Door tijdig onderzoek te doen naar de psychosociale arbeidsbelasting kun je het risico op uitval van personeel beperken. Wanneer er bijvoorbeeld problemen als hoge werkdruk of gebrek aan sociale steun geconstateerd worden kan de organisatie op tijd passende maatregelen treffen.

Thema's psychosociale arbeidsbelasting

Het doel van een PSA onderzoek is om inzicht te bieden in het welzijn van de werknemers. Aan de hand van de drie onderstaande thema’s voeren wij het onderzoek naar psychosociale arbeidsbelasting uit:

1. Werkdruk

Er wordt van werkdruk gesproken als medewerkers een hogere werkbelasting ervaren dan hun belastbaarheid.

2. Ongewenst gedrag en seksuele intimidatie

Met ongewenst gedrag worden alle handelingen bedoeld die bedreigend, vernederend of intimiderend overkomen. Er wordt van seksuele intimidatie gesproken wanneer ongewenst gedrag een seksuele component heeft.

3. Pesten, agressie en geweld

Alle handelingen waarbij medewerkers psychisch of fysiek worden bejegend of lastig gevallen.

De uitkomsten van het PSA-onderzoek geven uitgangspunten om gericht met het welzijn en daarmee de inzetbaarheid van jouw medewerkers aan de slag te gaan.

Liever zelfstandig een onderzoek naar de psychosociale arbeidsbelasting uitvoeren? Maak dan gebruik van onze enquêtetool.  

Psychosociale arbeidsonderzoek voorbeeldvragen

Een PSA-onderzoek bestaat voornamelijk uit verschillende meetvragen. Een meetvraag bestaat bijvoorbeeld uit een schaal cijfers 1 tot 5 of uit een schaal woorden van nooit tot altijd. Vragen die je kunt stellen in een PSA onderzoek zijn:

  1. Hoe vaak komt het voor dat het u echt niet lukt om uw werk af te krijgen?
  2. Ik ben enthousiast over mijn baan.
  3. Ik kan mijn werk goed combineren met mijn privé- of familieomstandigheden.
  4. In hoeverre ervaart u een hoge werkdruk in uw huidige functie?
  5. Heeft u voldoende tijd en middelen om uw taken efficiënt uit te voeren? 

Dergelijke vragen kunnen dienen als startpunt om de verschillende aspecten van psychosociale arbeidsbelasting te onderzoeken en inzicht te krijgen in de ervaringen van werknemers. Afhankelijk van de specifieke context en doelstellingen van het onderzoek dienen de vragen te worden aangepast of uitgebreid.

PSA onderzoek laten uitvoeren door Onderzoekdoen.nl

Onze gespecialiseerde onderzoekers voeren dit onderzoek graag voor je uit. Wil je graag meer informatie en een offerte ontvangen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via het contactformulier of bel direct naar 050 - 55 32 690.

Meer informatie?

Wil je meer informatie met betrekking tot het laten uitvoeren van een PSA onderzoek? Voer hieronder je e-mailadres in en we sturen je aanvullende informatie toe.

Een selectie van onze tevreden klanten:

FAQ

Bekijk hier antwoorden op veelgestelde vragen.

Wat is de doorlooptijd van een onderzoek?

Een onderzoek is opgedeeld in drie fases. Fase 1 (opstellen onderzoek) en Fase 2 (data verzameling) duren gemiddeld 2-3 weken. Voor Fase 3 (analyse en rapportage) staat max. 3 weken. De doorlooptijd van een volledig onderzoek komt dus uit op max. 9 weken.

Wat zijn de kosten voor het laten uitvoeren van dit onderzoek door Onderzoekdoen.nl?

De kosten voor het uitvoeren van dit onderzoek hangt van verschillende factoren af. Enkele van deze factoren zijn het aantal groepen in je respondentengroep, de manier van data verzameling en de omvang van je onderzoek. We sturen je graag kosteloos en vrijblijvend een projectvoorstel op maat.

Hoe zit het met de privacy / AVG?

Bij het uitvoeren van een onderzoek volgen we strikt de AVG. Voor respondenten komt een privacyverklaring beschikbaar en met klanten stellen we een verwerkersovereenkomst op.

Kan ik het onderzoek ook zelf uitvoeren?

Met onze enquêtetool zou je het onderzoek ook zelf kunnen uitvoeren. Echter niet ieder onderzoek leent zich ervoor om het onderzoek zelf uit te voeren, bijvoorbeeld omdat het om een complex onderzoek gaat. Neem contact met ons op om te bepalen of je het onderzoek zelf zou kunnen uitvoeren of dat het beste is dat wij dit voor je doen.

Hoe zorgen we voor voldoende respons voor het onderzoek?

Afhankelijk van je doelgroep gaan we kijken naar een passende methode voor het verzamelen van voldoende respons. Ook heeft Onderzoekdoen.nl een panel met 65.000 respondenten welke we kunnen gebruiken voor jouw onderzoek

Hoeveel ervaring hebben jullie met onderzoek naar psychosociale arbeidsbelasting?

Wij hebben inmiddels vele psychosociale arbeidsbelasting onderzoeken uitgevoerd. In een online overleg bespreken we graag een aantal cases.

medewerkers onderzoekdoen.nl

Medewerkers betrokken bij dit onderzoek

Heb je nog vragen en/of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.
Onze onderzoek specialisten helpen je graag verder!